Kiến thức Google Ads

Tìm hiểu về công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads

Bên cạnh công cụ lập kế hoạch từ khoá (Google Keyword Planner), công cụ lập kế hoạch hiệu suất, thì công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads khá quan trọng trong Google Ads. Công cụ này được thiết kế để giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của chiến dịch Youtube và nhắm mục tiêu đến những người dùng có liên quan bằng cách cung cấp dữ liệu mà bạn có thể thực hiện hành động. Ở bài viết này, mình sẽ giải thích công cụ lập kế hoạch tiếp cận là gì và cách dự đoán số liệu thống kê thông qua công cụ này.

Công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads là gì?

Công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads là công cụ giúp người dùng mở rộng phạm vi tiếp cận của mình thông qua đối tượng mục tiêu và cung cấp thông tin bạn cần để tiếp cận nhiều tệp khách hàng hơn. Công cụ được xây dựng để giúp các nhà quảng cáo các kênh Youtube để hiển thị, đưa ra dự đoán số liệu cho các chiến dịch Youtube Ads. Để làm điều đó, Google đã phân loại và phân tích tất cả các kênh Youtube, đối tượng, vị trí, ngân sách đã chọn tham gia Youtube.
Tìm hiểu về công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads
Công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads là gì?
Công cụ gồm nhiều bước tạo ra các ý tưởng nhắm mục tiêu để tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn dựa trên nội dung, chủ đề và vị trí. Và nó dự đoán khả năng thành công của chiến dịch dựa trên giá thầu bạn đặt và ngân sách bạn có. Mỗi dự báo bao gồm chi phí, số lần hiển thị hàng tuần, ước tính hiệu suất hàng tuần. Dự báo xuất hiện tại cột bên phải và sẽ cập nhật khi bạn thực hiện các bước của chiến dịch.

Công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads hoạt động như thế nào

Khi bạn nhập đối tượng thì công cụ lập kế hoạch tiếp cận sẽ cho nhà quảng cáo biết các đối tượng hiển thị, chủ đề, trang web, ứng dụng, video, kênh YouTube và danh mục ứng dụng phù hợp nhất để chạy quảng cáo của họ. Khi cài đặt nhắm mục tiêu, bạn nên chọn nhắm mục tiêu theo đối tượng hoặc nhắm mục tiêu theo nội dung.

Sử dụng nhân khẩu học

Công cụ lập kế hoạch tiếp cận sẽ cho bạn lựa chọn các nhân khẩu học cụ thể. Bao gồm “Độ tuổi và giới tính” cho chiến dịch quảng cáo
Tìm hiểu về công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads
Công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads hoạt động bằng cách sử dụng nhân khẩu học

Sử dụng đối tượng

Công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads sẽ cho bạn lựa chọn các đối tượng cụ thể mà bạn muốn nhắm đến. Nó có thể bao gồm: “Mối quan tâm và thói quen của họ”, “Điều mà họ chủ động tìm kiếm”, “Cách họ tương tác với Doanh nghiệp của bạn”, “Phân khúc đối tượng tùy chỉnh”.
Tìm hiểu về công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads
Công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads hoạt động bằng cách sử dụng đối tượng

Nhóm kênh nổi tiếng

Công cụ lập kế hoạch tiếp cận cho bạn lựa chọn nhóm kênh Youtube cụ thể mà bạn muốn nhắm đến. Hoặc là bạn có thể nhập vào kênh cụ thể mà bạn muốn tiếp cận.
Tìm hiểu về công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads
Công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads hoạt động bằng cách sử dụng nhóm kênh nổi tiếng

Xếp chồng đối tượng remarketing

Nếu bạn đang xây dựng đối tượng remarketing với lưu lượng truy cập trang web hiện tại bạn có thể điều chỉnh tất cả các phương pháp này cho phù hợp với đối tượng mà bạn đã có. Tất cả vị trí, từ khóa, chủ đề và nhân khẩu học mà Công cụ lập kế hoạch tiếp cận tạo ra sẽ được lọc dựa trên đối tượng hiện tại.
Để thực hiện việc này hãy đi tới “Loại trừ chiến dịch’ và thêm vào danh sách remarketing của bạn. Bây giờ bạn đã tạo một số ý tưởng từ Công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads.

Cách sử dụng công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads

Bạn có thể xem phân khúc trong Công cụ và cài đặt -> Lập kế hoạch -> Công cụ Lập kế hoạch tiếp cận.
Tìm hiểu về công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads
Cách sử dụng công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads
Tại đây bạn sẽ tạo kế hoạch mới, Có 2 tùy chọn để bạn lựa chọn. Thường sẽ là tùy chọn lên kế hoạch cho chiến dịch trên Youtube.
Tìm hiểu về công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads
Cách sử dụng công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads – Có 2 tùy chọn để bạn lựa chọn
Sẽ có các tùy chọn cho bạn lựa chọn liên quan đến ‘Ngày”, “Nhân khẩu học”, “Vị trí phụ”, “Ngân sách”.
Tìm hiểu về công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads
Lựa chọn liên quan đến ‘Ngày”, “Nhân khẩu học”, “Vị trí phụ”, “Ngân sách”

Xây dựng kế hoạch truyền thông trên Youtube

Sẽ có các phần tùy chọn về Đối tượng, Nhóm kênh, Thiết bị, Giới hạn tần suất để bạn thêm vào chiến dịch.
Tìm hiểu về công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads
Tìm hiểu về công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads – Xây dựng kế hoạch truyền thông trên Youtube

Chọn loại chiến dịch trên Youtube

4 loại chiến dịch mà bạn có thể lựa chọn trong công cụ:
  • Mức độ nhận biết (Phạm vi tiếp cận hiệu quả): 25% trong luồng có thể bỏ qua và 75% đoạn quảng cáo đệm. Giúp Mở rộng phạm vi tiếp cận trong phạm vi ngân sách của bạn bằng cách kết hợp các định dạng nhằm tối đa hoá phạm vi tiếp cận
  • Mức độ nhận biết (Tỷ lệ hoàn thành hiệu quả): 75% trong luồng có thể bỏ qua và 25% đoạn quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua. Giúp Nâng cao mức độ nhận biết về sản phẩm hoặc thương hiệu của bạn bằng cách sử dụng kết hợp nhiều loại quảng cáo nhằm thúc đẩy số lượt xem hết quảng cáo
  • Mức độ cân nhắc (Tăng tối đa lượt xem): 100% chiến dịch thúc đẩy lượt xem (CPV). Thu hút nhiều lượt xem hơn trong phạm vi ngân sách của bạn bằng cách hiển thị quảng cáo trên nhiều định dạng và nền tảng, bao gồm quảng cáo trong luồng phát, quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu và quảng cáo trên Shorts
  • Hành động (Lượt chuyển đổi trực tuyến): Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng Video (CPA mục tiêu). Tăng số lượt chuyển đổi bằng video trong một chiến dịch tự động tập trung vào lượt chuyển đổi, như tăng doanh số bán hàng, lượng khách hàng tiềm năng hoặc số lượt truy cập vào trang web

Dự đoán kế hoạch tiếp cận

Sau khi bạn điền các thông số trên thì Công cụ sẽ gợi ý ra các chỉ số như dưới đây. Tùy thuộc vào mình lựa chọn mục tiêu nào thì Công cụ sẽ cho ra các chỉ số tương tự.
Tìm hiểu về công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads
Tìm hiểu về công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads – Dự đoán kế hoạch tiếp cận

Khắc phục sự cố tiếp cận đối tượng

Khi bạn nhắm mục tiêu theo nội dung (từ khóa cụ thể), bạn sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận của mình tới nhiều đối tượng hơn. Tập trung vào phạm vi tiếp cận đó bằng cách thêm vào các vị trí. Ngược lại, khi bạn thêm nhiều đối tượng và nhân khẩu học, bạn có thể thu hẹp phạm vi tiếp cận của mình quá nhiều. Hãy theo dõi các dự đoán để đảm bảo bạn có đủ số lượt hiển thị.
Nếu phạm vi tiếp cận của bạn có vẻ quá thấp (giả sử dưới 1000), hãy xác định phạm vi tiếp cận đó có đủ vị trí không. Thêm nhiều hơn nữa để mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn.
Bên cạnh đó đừng tập trung quá nhiều vào các trang đích, nhập url khác nhau để cung cấp cho Công cụ đủ dữ liệu để phân tích.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy xem xét cài đặt theo dõi chuyển đổi . Nếu không, bạn sẽ không biết điều gì hiệu quả và điều gì không.

Các loại nhắm mục tiêu trong công cụ lập kế hoạch tiếp cận Google Ads

Đối tượng và nhân khẩu học

Đối tượng: Hiển thị quảng cáo cho những người có khả năng quan tâm đến các từ khóa này cũng như trên các trang web, ứng dụng và video có liên quan đến từ khóa này.
Theo ước tính của Google, đối với chiến dịch Google Display Network đối tượng là nhóm người có sở thích, ý định và thông tin nhân khẩu học cụ thể. Bạn có thể xác định đối tượng, nhân khẩu học của mình hoặc cả hai. Bạn có thể kết nối Google Analytics hoặc firebase với Google Ads và tạo đối tượng remarketing.

Từ khóa, chủ đề và vị trí

Sử dụng từ khóa: Công cụ lập kế hoạch tiếp cận sẽ tạo ý tưởng chủ đề/từ khóa/vị trí dựa trên danh sách từ khóa. Nhập chủ đề gồm các từ khóa liên quan. Phương pháp này rất tốt để tạo ra các ý tưởng xoay quanh một hướng nghiên cứu rất cụ thể.
Sử dụng chủ đề: Công cụ lập kế hoạch tiếp cận sẽ tạo ý tưởng dựa trên chủ đề được phân loại trước. Danh sách các chủ đề có thể bị giới hạn nhưng rất hữu ích để khám phá nhiều ý tưởng. Bạn cũng có thể nhập vào các trang web mà khách truy cập quan tâm để lấy ý tưởng.
Vị trí: Thêm vị trí để nhắm mục tiêu các vị trí cụ thể trên trang web, Video trên YouTube và Ứng dụng trên Mạng hiển thị của Google
Sử dụng trang đích: Công cụ lập kế hoạch tiếp cận sẽ phân tích trang đích, trích xuất các từ khóa có liên quan và tạo ý tưởng dựa trên danh sách đó. Phương pháp này được sử dụng tốt nhất để tìm ý tưởng “từ khóa bên”.

Kết luận

Bằng cách nhập thông tin nhân khẩu học hoặc khái niệm mà khách hàng tiềm năng quan tâm, công cụ lập kế hoạch tiếp cận sẽ tạo ra hàng nghìn cơ hội tiềm năng để lựa chọn trong phạm vi ngân sách nhất định. Công cụ này cũng sẽ đưa ra ước tính về khả năng tiếp cận và hiệu quả của chiến dịch dựa trên dữ liệu lịch sử. Công cụ lập kế hoạch tiếp cận rất dễ sử dụng và là công cụ tuyệt vời giúp bạn tiết kiệm thời gian.
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Google Hotel Center là gì? Cách triển khai từ A-Z

Author

Hòa Hợp

Mình là Hòa Hợp - Hiện tại đang phụ trách Content Marketing tại X3Sales. Với 3 năm kinh nghiệm triển khai nhiều chiến dịch Google Ads. Mình mong rằng những trải nghiệm thực chiến tại X3Sales là kinh nghiệm hữu ích cho độc giả

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhiều người quan tâm
x
Contact Me on Zalo